Etykieta Dojo

Etykieta Dojo

Etykieta Dojo  – to zbiór zasad, regulujących zachowanie się uczestnika w miejscu treningu karate i poza nim. Zawiera przysięgę, zasady etyczne oraz ceremoniał, charakterystyczny dla treningów karate kyokushin.

„Karate zaczyna się i kończy na uprzejmości, a maniery muszą być nienaganne”

Masutatsu Oyama

 1. Przy wchodzeniu i wychodzeniu z Dojo, uczniowie kłaniają się i mówią Osu w kierunku środka sali, a także w kierunku uczniów i nauczycieli, którzy w sali przebywają. Korzystając z szatni przy wejściu i wyjściu ukłoń się z Osu.
 2. Uczniowie powinni punktualnie przybywać na zajęcia, Ci którzy się spóźnią, kłaniają się w kierunku Dojo, mówią Osu i klękają w Seiza, z zamkniętymi oczami, głową opuszczoną w Mokuso oczekując na zawołanie od Sensei. Po zawołaniu, kłaniają się mówią Osu Shitsurei shimasu (przepraszam za kłopot) wciąż siedząc w Seiza. Dołączają do reszty od tyłu sali, uważając aby nie przejść przed starszymi  stopniem.
 3. Uczniowie powinni dbać o siebie i swoje wyposażenie: Do-Gi (ubiór), ochraniacze i rękawice powinny być czyste. Tylko czyste Do-Gi może być noszone podczas treningu. Dozwolone jest noszenie oficjalnych emblematów Kyokushin. Rozdarcia Kimon muszą być naprawiane. Pas powinien być odpowiedniej długości. Zaniedbywanie stroju oraz ochraniaczy odzwierciedla stosunek do innych ćwiczących w Dojo.
 4. Nie zdejmuj żadnej części swojego Do-Gi bez wyraźnego polecenia. Kiedy musisz poprawić swoje Gi, zrób to po cichu, zwracając się w kierunku tyłu sali.
 5. Okazuj szacunek starszym stopniem i wiekiem. Kiedy ktoś starszy lub z czarnym pasem wchodzi do sali, uczniowie wstają i witają go z Osu!
 6. Zwracając się do instruktora lub starszego stopniem uczniowie mówią Osu! I kłaniają się, tak samo w przypadku pożegnania. Ten zwyczaj powinien być zachowywany również poza Dojo, ponieważ zawsze powinniśmy szanować senpai. Jeśli nie jesteś pewien/pewna stopnia członka twojego Dojo zakładaj, że jest on wyższy stopniem od ciebie.
 7. Kiedy nadarzy się okazja do uścisku dłoni, użyj obu dłoni w celu okazania zaufania i pokory po czym powiedz Osu! Ta zasada jest przestrzegana również poza Dojo, zwłaszcza w stosunku do starszych stopniem.
 8. Uczniowie odpowiadają swoim instruktorom oraz starszym głośnym Osu! I natychmiast przystępują do wykonywania ich polecenia. Powolne lub niedbałe odpowiedzi są niestosowne.
 9. Podczas zajęć uczniowie skupiają się na wykonywaniu technik, ich wzrok nie powinien błądzić po sali. Decydując się na trening Kyokushin musisz okazać mu należyty szacunek.
 10. Praktykuj kumie w sposób jaki zostałeś pouczony, np. jeżeli wskazane jest walczyć bezkontaktowo, ćwicz bezkontaktowo. Jeżeli twój partner przypadkowo uderzy Cię, bądź opanowany i spróbuj nie odpłacać mu.
 11. Podczas zajęć uczniowie otrzymają zgodę na odpoczynek, czyli nie siedzenie w pozycji Seiza, a w Anza(siad skrzyżny) w celu relaksu. Podczas tego odpoczynku powstrzymaj się od rozmów i siedź spokojnie, w przeciwnym razie zakłócisz bieg zajęć lub wykład nauczyciela. Nie śmiej się, nie rozmawiaj, nie zakłócaj spokoju podczas treningu. Powinieneś zawsze stać w fudo dachi kiedy oczekujesz następnej komendy. Zauważ, że jest uznawane za brak dobrych manier zakładanie rąk na piersi lub opieranie rąk na biodrach.
 12. Wszystkie polecenia wydawane przez instruktora, powinny być wykonane. Nie będziesz poproszony o zrobienie czegokolwiek, czego twój instruktor nie robił już wcześniej. Nie rezygnuj.
 13. Podczas przerwy powtórz sobie jakiś fragment treningu zamiast trwonić czas. To jest twoja okazja do poproszenia Sensei/ Senpai o jakąś pomoc w lepszym zrozumieniu technik.
 14. Uczniowie nie mogą opuszczać Dojo bez pozwolenia instruktora. Jeżeli zaistnieje nagła potrzeba by opuścić salę podejdź do prowadzącego Sensei/ Senpai i poproś o zgodę na wyjście. Zrób to w spokojny sposób.
 15. Aby zapobiec urazom, uczniowie nie mogą nosić biżuterii, zegarków i żadnych ostrych akcesoriów podczas treningu. Okulary nie są dozwolone podczas kumie, w razie konieczności należy zastąpić je soczewkami. Podobnie zalecane jest używanie ochraniaczy, rękawic oraz protektorów na piersi i krocze. Utrzymuj krótkie i czyste paznokcie u rąk i nóg. Unikaj jedzenia dużych posiłków co najmniej jedną godzinę przed treningiem.
 16. Zgodnie z tradycją, miejsce treningów jest miejscem szanowanym, więc zabronione jest noszenie w nim czapek oraz używania obraźliwego języka na jego terenie. Ponadto, zabronione jest noszenie butów w samym Dojo. Zabronione jest także jedzenie, żucie gumy i spożywanie napojów w Dojo podczas treningów.
 17. Wszyscy uczniowie pomagają przy sprzątaniu Dojo po ćwiczeniach w sposób opanowany. Z zasady, uczniowie powinni dbać o wygląd miejsca ćwiczeń, ponieważ jest miejscem dla nich wyjątkowym.
 18. Uczniowie powinni tworzyć atmosferę koleżeństwa w Dojo i nie podważać prawdziwej drogi Kyokushin niewłaściwym i zniechęcającym zachowaniem podczas treningów oraz negatywnym nastawieniem, które może zostać przeniesione na kumie, podwyższając tym samym ryzyko kontuzji.
 19. Wszyscy członkowie powinni powstrzymać się od plotek i złośliwych uwag na temat innych uczniów, szkół lub styli Sztuk Walki.
 20. Uczniowie chcący wziąć udział w turniejach Kyokushin powinni skonsultować swoje decyzje z Sensei.
 21. Upewnij się, że twoje opłaty/składki członkowskie są zapłacone punktualnie. To jest poczytywane za złą formę by być proszonym przez instruktora o dokonanie płatności.
 22. Uczniowie, którzy chcą kontynuować naukę w innej szkole Kyokushin, powinni otrzymać najpierw zgodę swojego Sensei. W nowej szkole uczniowie są zobowiązani do okazywania szacunku nowym nauczycielom i członkom tejże szkoły. Kiedy uzyskasz zgodę na uczestnictwo w treningu, zapłać opłatę i trenuj tam solidnie.
 23. Wszyscy uczniowie są zobowiązani do godnego reprezentowania Kyokushinkai również poza Dojo. Przede wszystkim, nie wolno używać technik nauczonych podczas zajęć aby celowo zranić drugą osobę, poza sytuacjami obrony koniecznej (samoobrony), kiedy życie ich bliskich oraz ich samych jest zagrożone.  
 24. Jako członkowie Dojo, mamy pewne obowiązki. Nasze Dojo, nasi instruktorzy i nasz styl (Kyokushin) są wysoce poważane i szanowane w Sztukach Walki. To jest nasz obowiązek, by mocno się starać, nie zrobić niczego, co może przynieść zakłopotanie, wstyd lub zhańbić dobre imię Kyokushin. O ile w porządku być dumnym ze swojego karate i jest w porządku dyskutować na temat karate ze swoją rodziną i przyjaciółmi, to nie jest w porządku chełpić się tym. Dlatego oprzyj się pokusie, by demonstrować twoje niedawno nabyte umiejętności każdemu w publicznych miejscach, z wyjątkiem właściwie organizowanych pokazów. Uniknij chodzenia po ulicy będąc ubrany w pełnym Karate Gi. Jeżeli jesteś świadkiem pokazu innej Sztuki Walki, unikaj lekkomyślnych wypowiedzi, uwłaczających komentarzy, obojętnie jak „niezwykły” lub „inny” może wydać się tobie ten pokaz. Wszystkie Sztuki Walki mają w sobie coś pozytywnego do zaoferowania i musimy okazywać nasz szacunek. Techniki, których jesteś nauczony mogą być niebezpieczne, dlatego uważaj by kogoś nie zranić, jeżeli trenujesz gdzie indziej niż w Dojo.
 25. Uczniowie mają dążyć do bycia delikatnymi w życiu codziennym, zachowywać dystans, zdrowy rozsądek i etycznie postępować w każdej sytuacji. Nigdy nie zapominaj o duchu Kyokushin: „Opuść głowę (skromność), patrz wysoko (ambicja), oszczędzaj słowa (uważaj na swój język), miej wielkie serce (traktuj innych z szacunkiem i godnością). Traktuj innych z dobrocią, szacunek do rodziców jest punktem wyjścia” (bądź uczynny dla swoich rodziców).

Osu!

 

 

 

Ceremonia Rozpoczynająca Trening

 1. Uczniowie zbierają się w równych szeregach odpowiadających pasom, zaczynając od najstarszych stopniem od prawej strony, zachowując jednakowy odstęp od innych oraz zwracając się w kierunku przodu Sali. W zależności od wielkości Dojo, może być konieczne utworzenie dodatkowych szeregów.
 2. Po komendzie instruktora lub najstarszego stopniem: Seiza uczniowie klękają w formalnej pozycji z wyprostowanymi plecami, ręce lekko ugięte w łokciach, zaciśnięte pięści na udach w okolicy pachwiny, kolana ustawione na szerokość dwóch swoich piąstek, pośladki na piętach, a stopy złączone z tyłu palcami (stopy nie nakładają się na siebie).
 3. Po komendzie Shinzen Ni Rei uczniowie kłaniają się.
 4. Po komendzie Mokuso (medytacja), uczniowie zamykają oczy i próbują oczyścić swoje myśli i skupić się wyłącznie na nadchodzącym treningu.
 5. Po 1-2 minutach na komendę Mokuso Yame (przerwać medytację), uczniowie otwierają oczy.
 6. Po komendzie Shihan / Sensei / Senpai Ni Rei uczniowie kłaniają się i mówią Osu!
 7. Instruktor prosi o wstanie i rozpoczyna zajęcia.

Ceremonia Kończąca Trening

 1. Uczniowie ustawiają się jak na początku treningu o ile prowadzący nie wskaże inaczej.
 2. Instruktor lub najstarszy stopniem podaje komendę Seiza.
 3. Po komendzie Shinzen Ni Rei uczniowie kłaniają się.
 4. Jedna osoba – instruktor bądź najwyższy stopniem – zaczyna recytację Dojo Kun, zaś wszyscy uczniowie powtarzają głośno każdy wers po nim.
 5. Ta sama osoba lub instruktor podaję komendę Mokuso i wszyscy uczniowie zamykają oczy do medytacji.
 6. Po 1-2 minutach na komendę Mokuso Yame (przerwać medytację), uczniowie otwierają oczy.
 7. Po komendzie Shihan / Sensei / Senpai Ni Rei uczniowie kłaniają się i mówią Osu!
 8. Najwyższy rangą uczeń wydaje polecenie Senpai Ni Arigato Gozaimashita (dziękujemy senpai) oraz Otagai Ni Arigato Gozaimashita (dziękujemy sobie nawzajem).
 9. Na każdą komendę uczniowie odpowiadają ukłonem mówiąc Arigato Gozaimashita.
 10. Wszyscy uczniowie pomagają w uprzątnięciu Dojo po treningu. Nawet jeśli nie zostanie ogłoszone polecenie sprzątania, uczniowie powinni dbać o porządek w akcesoriach Dojo i całym obiekcie.

 

 

Przysięga Dojo

1. Będziemy ćwiczyć nasze serca i ciała dla osiągnięcia pewnego i niewzruszonego ducha.

2. Będziemy dążyć do prawdziwego opanowania sztuki karate, aby kiedyś nasze ciało i zmysły stały się doskonałe.

3. Z głębokim zapałem będziemy starać się kultywować ducha samo wyrzeczenia się.


4. Będziemy przestrzegać zasad grzeczności, poszanowania starszych oraz powstrzymywać się od gwałtowności.


Będziemy spoglądać w górę ku prawdziwej mądrości i sile, porzucając inne pragnienia.


6. Będziemy wierni naszym ideałom i nigdy nie zapomnimy o cnocie pokory.


7. Przez całe nasze życie, poprzez dyscyplinę karate, dążyć będziemy do poznania prawdziwego znaczenia drogi, którą obraliśmy.

 OSU!